•  Alleen boten die zijn ingeschreven en waarvan inschrijfgeld is voldaan kunnen aan 
 • de wedstrijd deelnemen.
 • Voor de deelnemende boten is een geldige WA verzekering voor de boot en in het visgebied verplicht.
 • Er mag met maximaal 2 (twee) personen aan boord gevist worden. 
 • Het aantal hengels aan boord mag maximaal 4 (vier) bedragen. 
 • Per hengel zijn niet meer dan 3 (drie) haken toegestaan. 
 • Ander visgerei dan hengels (b.v. beugen, netten enz.) is niet toegestaan. 
 • Alle aassoorten, geur – en smaakstoffen zijn toegestaan. 
 • Het aan boord hebben van gave vis, vóór aanvang van de wedstrijd is verboden.
 • De aanvang van de wedstrijd is na het startsein.
 • Het is niet toegestaan om vóór het startsein de haven te verlaten!
 • Vertrek haven voor de helling of van de steiger naast de helling 08.45 
 • Startschip geeft start signaal voor start wedstrijd tussen de tweede havenhoofden, middels een witte vuurpijl.  
 • Er mag alleen worden gevist in het door de wedstrijdleiding aangegeven gebied.
 • Indien u zich buiten het visgebied bevindt en u wordt gesommeerd om uw anker op te halen en te verkassen dan moet u dit ook direct doen, anders volgt uitsluiting van deelname!
 • Het afgeven van vis aan andere boten is verboden, behalve indien de wedstrijdleiding vooraf op de hoogte wordt gesteld en hier toestemming voor geeft.
 • Alle deelnemende boten mogen vissen tot uiterlijk 14.00 uur. Anders volgt uitsluiting van deelname!
 • Alle boten dienen om uiterlijk 14.30 uur in de haven terug te zijn en hun gevangen vis ingeleverd te hebben bij de steiger naast de helling
 • De gevangen vis dient niet schoongemaakt in de door de wedstrijdleiding verstrekte zak met een deelnemerslabel dichtgebonden, te worden aangeboden bij de steiger naast de helling.
 • Alle gevangen vis boven wettelijke minimum maat telt mee voor het wedstrijdresultaat, met uitzondering van makreel, horsmakreel, geep en de wettelijke beschermde vissoorten.
 • Voor schar geldt tijdens het OSK 2022 een  minimum maat van 20cm
 • Er wordt uitsluitend gevist op vis die voldoet aan de wettelijke minimummaat (zie bijgevoegde lijst). Alle vis zonder minimum maat moet ten minsten 20 cm zijn.
 • Het aanlanden van ondermaatse vis wordt bestraft met 1 kilo in mindering te brengen per ondermaatse vis.
 • De vangst per boot bepaalt het eindresultaat van die boot. 
 • De vangst van de beste  3(drie) boten van elke deelnemende vereniging bepaalt het  eindresultaat voor de vereniging, voor de wisseltrofee.( de Schroef).
 • Door deelname aan de wedstrijd onderwerpt men zich aan dit reglement, in gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. 
 • Bij niet navolging van het reglement kan de wedstrijdleiding besluiten tot diskwalificatie. 
 • Iedere deelnemer neemt deel aan de verloting mits 1/ hij/zij de hele wedstrijd heeft uitgevist en 2.  in ieder geval visser 1 of 2 van de boot ten tijde van de verloting aanwezig is. Als niet aan deze twee criteria wordt voldaan, wordt een nieuw lot gekozen. Uitzondering op deze 2 criteria worden eventueel goedgekeurd door de Jury. De beslissing van de Jury is zonder mogelijkheid bezwaar,  bindend. 
 • Iedere deelnemer moet zijn gewonnen prijs persoonlijk in ontvangst nemen zo niet dan vervalt de prijs en wordt deze opnieuw verloot.
 • Afrit Scheveningen, medewerkers noch enig ander meewerkend bedrijf of instelling kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, in welke vorm dan ook, geleden door personen en of aan materieel en materiaal, de schipper blijft ten allen tijden verantwoordelijk voor het schip.
 • Boten dienen rekening te houden met vissers die op het havenhoofd staan te vissen. 
 • In de haven mag niet harder dan 7 kilometer per uur gevaren worden
 • Tijdens de wedstrijd dient kanaal 77 te worden uitgeluisterd. Dit kanaal dient alleen voor wedstrijd gerelateerde informatie en bij nood te worden gebruikt.
 • Bij vertrek uit de haven en binnenkomst dient kanaal 21 te worden uitgeluisterd.